+4 021 202 31 31

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru ICEMED S.R.L. cu sediul în Sos. Nicolae Titulescu nr.12, sector 1, Bucuresti România, în în calitate de autor, proprietar si administrator al website-ului www.icemed.ro si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europeneprivind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra in vigoare de la data de 25 mai 2018,

respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatoriutilizatori si abonati.

Vizitatori – persoane care accesează pagina www.icemed.ro, anonimi;

Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.

Abonati – persoanele care utilizeaza website-ul, inregistrandu-se cu nume de utilizator si parola.

Deși puteti accesa continutul website-ului fara a furniza vreo informatie personala, cu exeptia cookie-urilor si IP-ului (in acest sens te rugam sa consulti Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), in cazul în care completaţi online informatii cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului www.icemed.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de ICEMED SRL, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Atenţionăm vizitatorii, utilizatorii si abonatii în mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

Responsabilul cu protecţia datelor personale (rpd) poate fi contactat la adresa: e-mail rpd@icemed.ro.

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul ICEMED SRL sunt:

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularele de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:

În cazul vizitatorilor website-ului, ICEMED SRL  nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP si a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

ICEMED SRL urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.

 

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează:

 

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai inalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.

In cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transferate strict in scopurile enumerate si în conditiile prevazute in politica de confidentialitate a societăţii.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

  1. Datele vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului dumneavoastra la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea dvs. la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.
  2. În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu exceptia cookie-urilor si adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica cookie.

 

ICEMED SRL nu va divulga datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate de catre alţi terti, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizeaza numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).

 

Utilizatorii site-ului www.icemed.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu ICEMED SRL:

 

  1. Dreptul de acces la datele personale– inseamna dreptul de a avea acces  la datele din formularul completat.

Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa rpd@icemed.ro  de unde puteţi afla:

–          care e scopul prelucrării datelor personale?

–          ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?

–          care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?

–          care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

  1. Dreptulla rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi cădatele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: rpd@icemed.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă.

Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi si o copie a formularului completat.

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanţă.

  1. Dreptul la stergerea datelorsau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavosatră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a ştrerge datele personale sunt:

–          exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

–          respectarea unei obligaţii legale;

–          motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;

–          scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;

–          constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

  1. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale– semnifică una dintre următoarele situaţii:
  1. Dreptul de a vă retrage consimtamantul– pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa rpd@icemed.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie sa includa informatii despre datele cu caracter personal pentru care doriti sa va retrageti consimtamantul, scopul in care acestea au fost furnizate si canalele de comunicare pentru care optati a va retrage consimtamantul.

Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

  1. Dreptul la portabilitatea datelor– este posibilitatea pe care o aveţi de a primi  datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
  2. Dreptul de a va opune prelucrarii– se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul ICEMED SRL din Sos. Nicolae Titulescu nr.12, sector 1, Bucuresti sau la adresa de email: rpd@icemed.ro cu referinta „solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identitatăţii.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

In mod implicit, site-ul  www.icemed.routilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastra in utilizarea acestui site. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate si modalitatile de activare/dezactivare, va rugam sa consultati politica de cookie-uri disponibila pe siteul nostru.

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Puteti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati.

 

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara ICEMED SRL în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii ICEMED SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.icemed.ro constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la continutul politicii de confidentialitate va rugam sa ne contacti la adresa de e-mail rpd@icemed.ro.

 

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborarii, cat si ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.

Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.

 

 

© 2014-2021 Icemed, toate drepturile rezervate
go to top